เรื่องจากปก: แม่น้ำหลังสวน ร้อยกิโลเมตรถึงอ่าวไทย

โดย ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์