ทรงกฤษณ์ ประภักดี
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) ซึ่ง ที่มีการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และการกระทำร่วมกันทั่วโลกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นี้เอง ได้กำหนดกรอบเนื้อหาเพื่อกระตุ้นการรับรู้ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมว่า “Beat Plastic Pollution” หรือ “รักษ์โลก ลดพลาสติก” และจากเวทีระดับโลกสู่ระดับประเทศของเรา ก็ได้มี “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ซึ่งได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี 

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี  ทั่วโลกจัดให้เป็นช่วงเวลาของการ Clean up the World  ผู้คนใน 150 ประเทศจะต่อสู้กับปัญหาขยะทั่วโลกและกำจัดขยะซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่จะเห็นได้ในเชิงประจักษ์ ในการที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกให้ความสำคัญ และออกมาดำเนินการในเชิงบวกในวันเดียวกัน โดยอาสาสมัครกว่า 20 ล้านคนและหลากหลายองค์กรที่นับไม่ถ้วนได้ร่วมมือกันทำจกรรม Let's Do It World ในการทำความฝันในโลกแห่งความเป็นจริง ทำอย่างไรให้โลกสะอาด .... ต้องดำเนินการด้วยมือของเรานี่แหละ 


https://www.facebook.com/worldcleanupday2018

World Cleanup Day ในปี 2561 นี้ ใช้รูปแบบต่อเนื่องจากแนวทางของวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งเป็นความต้องการให้คนหายจากโรค “Trash Blindness” หรือโรคตาบอดชนิดพิเศษทำให้ผู้คนบางกลุ่มมองไม่เห็นถังขยะนั่นเอง ซึ่งแน่ละ โรคนี้เป็นสาเหตุหลักความสกปรกของโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ ทุกคนเห็นขยะทุกวัน แต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะก้าวข้ามไปโดยขาดการใส่ใจหรือไม่ได้มีความกล้าหาญพอที่จะทำให้ขยะเหล่านั้นอยู่ในที่ที่เหมาสมสำหรับมัน