เรื่องจากปก: สบู่เหลวโพแทสเซียม (K-Soap) จากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อการจัดการแมลงในแปลงเกษตรอินทรีย์

สบู่เหลวโพแทสเซียม (K-soap) หรือสบู่อ่อน เป็นเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันพืช (Potassium salt of fatty acid) พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ เที่ยวกรีน กินคลีน เสพศิลป์เมืองน่าน I Nan Sustainable Tourism โดยนำน้ำมันพืชใช้แล้วตามครัวเรือนมาเป็นแหล่งของกรดไขมันพืชในการผลิต K-soap

แมลงไม่มีจมูกในการหายใจเหมือนกับพวกเรา แต่จะมีท่อหายใจ หรือท่อลมบริเวณท่อนท้อง เรียกว่า Trachea แล้วทำไมเวลาฝนตก แมลงมันไม่สำลักน้ำฝนตายหรือ? ลักษณะผิวของแมลงมีความไม่ชอบน้ำสูง ทำให้ไม่เกิดการเกาะของน้ำฝนบนตัวของแมลง เหมือนหยดน้ำบนใบบัว (รูปเล็กในภาพ) แต่ถ้าแมลงโดน K-Soap ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายสารสบู่ หรือสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ผิวของแมลงจะถูกเคลือบได้อย่างง่ายดาย และทำให้แมลงขาดอากาศหายใจตาย (ตามภาพ) ปัจจุบันมีการทดลองใช้กับแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยหอย, มด, แมลงหวี่ปีกขาว และหนอนชนิดต่าง ๆ